ثبت شکایات

برای ارسال شکایات، پیشنهادات و انتفادات خود میتوانید با ارسال نام ، مشخصات و کد پیگیری خود به آدرس ایمیل Support@ibestbuy.ir  اقدام فرمایید، یا بصورت حضوری به آدرس ما که در قسمت تماس با ما درج شده است مراجعه نمایید.

کارشناسان ما در اسرع وقت به نظرات و شکایات شما رسیدگی خواهند نمود.

سبد خرید